Χρίστος Βωνιάτης

LLB, PG Dip. in Laws
Certified Trainer & Legal Consultant

Ιδρύθηκε πρόσφατα με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην ασφαλιστική βιομηχανία.  Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται:

Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά προγράμματα (επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ) για σκοπούς Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης (CPD) που απευθύνονται κυρίως σε ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε εταιρείας π.χ. επεξηγώντας σε βάθος τους όρους συγκεκριμένου ασφαλιστηρίου.

Δικαστικές Υποθέσεις & Χειρισμός Απαιτήσεων

Σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο Y. Vasiliou & Co LLC αναλαμβάνουμε να χειριστούμε απαιτήσεις και δικαστικές υποθέσεις εκ μέρους ασφαλιστικών εταιρειών ή διαμεσολαβητών. Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε υποθέσεις ιδιωτών εναντίων ασφαλιστικών εταιρειών νοουμένου ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή ευρύ φάσματος επαγγελματικών υπηρεσιών που απευθύνονται, κυρίως, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Προσφέρονται, μεταξύ άλλων, γνωματεύσεις πάνω στο ασφαλιστικό δίκαιο, δημιουργία και επικαιροποίηση ασφαλιστικών προϊόντων, συμβάσεις, GDPR κ.α.

Χρίστος Βωνιάτης

Ο κ. Βωνιάτης είναι ανεξάρτητος νομικός σύμβουλος και πιστοποιημένος εκπαιδευτής πάνω σε ασφαλιστικά θέματα. Εργάστηκε από το 1996 μέχρι πρόσφατα σε διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες σε θέσεις όπως Underwriting & Operations Manager, Διευθυντής πωλήσεων κ.α.

Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακών σπουδών πάνω στο ασφαλιστικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η πιο πάνω εμπειρία στην ασφαλιστική βιομηχανία σε συνδυασμό με την συνεχή ακαδημαϊκή μόρφωση του δίνουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τα ασφαλιστικά θέματα από όλες τις οπτικές γωνίες: από την σκοπιά των πωλήσεων, του underwriter, των απαιτήσεων και του νομικού συμβούλου.