3 Ιουλίου, 2024

10ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασφαλιστικού Δικαίου AIDA

2

Στις 30-31/05/2024 διεξήχθηκε το 10Ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Διεθνή Συλλόγου Ασφαλιστικού Δικαίου (AIDA) στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην Αθήνα. Η αντζέντα – μεταξύ άλλων – περιλάμβανε την πιο κάτω θεματολογία:

  • αναδυόμενα μοντέλα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων·
  • ψηφιακοί κίνδυνοι και οι προκλήσεις της νέας τεχνολογίας·
  • ασφάλιση υγείας και πως η ασφαλιστική βιομηχανία μπορεί να συμπληρώσει καλύτερα τον τομέα δημόσιας υγείας·
  • πρόσφατες εξελίξεις στις ασφαλίσεις κυβερνοχώρου (cyber insurance) και διευθυντών και στελεχών (D&O insurance)·
  • ασφάλιση καταστροφικών κινδύνων·
  • ανάληψη κινδύνων (underwriting) και ανταποκρίσεις απαιτήσεων σε σχέση με τη κλιματική αλλαγή·
  • αστικές ευθύνες λόγω καταστροφικών γεγονότων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή· και
  • άλλα νομικά και τεχνικά ζητήματα που απασχολούν την ασφαλιστική βιομηχανία.

Ο διευθυντής της Εταιρείας μας, Χρίστος Βωνιάτης, συμμετείχε στο συνέδριο εκπροσωπώντας μαζί με άλλους επιφανείς δικηγόρους το Forum of Insurance Lawyers (FIL).

Related articles