Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η πολυετής εμπειρία του κ. Βωνιάτη μέσω διαφόρων θέσεων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης η συνεχόμενες σπουδές του πάνω στο ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό δίκαιο, του δίνουν την δυνατότητα να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται - κυρίως – σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρονται:

  • Χειρισμός απαιτήσεων και δικαστικές υποθέσεις.
  • Δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων.
  • Γνωματεύσεις πάνω σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις.
  • Γνωματεύσεις πάνω σε συμβάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
  • Δημιουργία Διαδικασιών (Standard Operational Procedures) και εγχειριδίων για κάθε τμήμα.
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στο ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό δίκαιο.
  • Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).
  • Συνεχής ενημέρωση για αλλαγές στον νόμο (νομοθεσίες και νομολογίες).