Η πολυετής εμπειρία του κ. Βωνιάτη μέσω διαφόρων θέσεων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης η συνεχόμενες σπουδές του πάνω στο ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό δίκαιο, του δίνουν την δυνατότητα να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται – κυρίως – σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρονται: