Προϊοντική Εκπαίδευση

Εξάωρα σεμινάρια για σκοπούς CPD (επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ)
01

Ασφάλιση Οχημάτων

Η ασφάλιση οχημάτων είναι η πιο δημοφιλής αφού είναι υποχρεωτική και σχεδόν όλοι έχουν έστω ένα όχημα. Πόσο καλά όμως γνωρίζουν το ασφαλιστικό προϊόν που πωλούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές; Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε ικανοποιητικό επίπεδο έτσι..
02

Ασφάλιση Περιουσίας

Η ασφάλιση της περιουσίας εξασφαλίζει τον πελάτη ότι σε περίπτωση ζημιάς η αποζημίωση που θα λάβει θα τον φέρει στην ίδια οικονομική κατάσταση πριν την έλευση της ζημιάς. Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν επιτυγχάνεται.
03

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη είναι από το 1997 υποχρεωτική από τον νόμο. Πότε ένας εργαζόμενος θεωρείται εργοδοτούμενος, τι ακριβώς καλύπτει αυτή η ασφάλιση, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου..
04

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης καλύπτει μόνο ένα φάσμα της αστικής ευθύνης όπως την καθορίζει ο νόμος. Υπάρχουν βέβαια πολλά άλλα ασφαλιστικά προϊόντα ευθύνης, οπότε χρειάζεται να γνωρίζουμε και να εξηγούμε καλύτερα..