Βασική Εκπαίδευση

Δεκάωρα σεμινάρια για σκοπούς CPD (επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ)
01

Νομικές Πτυχές Ασφάλισης Γενικού Κλάδου

Η ασφαλιστική βιομηχανία ρυθμίζεται από ένα νομικό πλαίσιο που γίνεται όλο και πιο αυστηρό. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις σε σχέση με το ασφαλιστικό δίκαιο που εφαρμόζεται σήμερα στην Κύπρο με εξαίρεση τους νόμους περί υποχρεωτικών ασφαλίσεων για τους οποίους γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε άλλα εκπαιδευτικά (προϊοντικά) προγράμματα.
02

Underwriting Training – level I

Η διαδικασία ανάληψης κινδύνων είναι υψίστης σημασίας για μία ασφαλιστική εταιρεία. Οι λάθος αποφάσεις μπορούν ακόμη να αποβούν ολέθριες για την εταιρεία. Η ευθύνη δεν πρέπει να βαραίνει μόνο τον λειτουργό ανάληψης κινδύνων αλλά και τον διανομέα που «έφερε μέσα τον κίνδυνο». Ο σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσει την σημασία του τμήματος ανάληψης κινδύνων στους εκπαιδευόμενους..
03

Claims Handling Training – level I

Λέγεται ότι το τμήμα απαιτήσεων είναι η βιτρίνα της ασφαλιστικής εταιρείας. Όντως, το ασφαλιστήριο είναι ένα άυλο αγαθό όπου ο πελάτης δεν γνωρίζει πόσο καλό είναι μέχρι να προκύψει μία απαίτηση. Για τον απλό άνθρωπό τα πράγματα είναι απλά: αγοράζεις ασφάλιση, κάτι συμβαίνει, υποβάλεις απαίτηση και πληρώνεσαι. Όμως πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ο σκοπός του προγράμματος είναι..