Μην δίνετε στους ασφαλιστές αφορμή να απορρίψουν την απαίτησή σας.

Σε περίπτωση που το πράξουν

Νοείται ότι αναλαμβάνουμε τον χειρισμό απαιτήσεων τόσο εξωδικαστηριακά όσο και δικαστηριακά (Λευκωσία και Λάρνακα).

Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε τον χειρισμό κάθε απαίτησης ή/και δικαστηριακής υπόθεσης που σχετίζεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με ασφάλιση για τους εξής λόγους:

Ασφαλιστικές διαφορές όπου είστε ασφαλισμένο πρόσωπο ή/και κάτοχος ασφαλιστηρίου

Σε περίπτωση που:

  1. έχετε υποβάλει απαίτηση σε δικό σας ασφαλιστήριο· και
  2. η ασφαλιστική σας εταιρεία την έχει απορρίψει· και
  3. δεν σας παρέθεσε ικανοποιητικό λόγο απόρριψης,

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξετάσουμε κατά πόσο η απόφαση της ασφαλιστικής σας εταιρείας ήταν δικαιολογημένη.

Επίσης, σε περίπτωση που:

  1. έχετε υποβάλει απαίτηση σε δικό σας ασφαλιστήριο· και
  2. έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αποζημίωση που σας προσφέρει ασφαλιστική σας εταιρεία δεν είναι δίκαιη,

μπορείτε και πάλι να επικοινωνήσετε μαζί μας προτού αποδεχθείτε την σχετική αποζημίωση για να εξετάσουμε κατά πόσο είναι δίκαιη σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου σας.

Απαιτήσεις έναντι τρίτου όπου έχετε υποστεί σωματικές βλάβες ή/και ζημιά

Τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται σε λάθη ή παραλήψεις άλλων προσώπων π.χ. αμελής οδήγηση οχήματος.  Στις πλείστες περιπτώσεις η αμέλεια των τρίτων καλύπτεται από ασφαλιστήρια.  Για παράδειγμα:

Σε περίπτωση που έχετε υποστεί ζημιά ή/και σωματικές βλάβες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να χειριστούμε εξολοκλήρου την απαίτηση σας (εξωδικαστηριακά ή/και δικαστηριακά).

Συμβατικές διαφορές μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών εταιρειών

Αν είστε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και έχετε διαφορές με ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε, μπορείτε και πάλι να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξετάσουμε τις συμβατικές σας διαφορές σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία και τις μεταξύ σας συμβάσεις διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και σύμβασης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.