Εξειδικευόμαστε αποκλειστικά στο ασφαλιστικό δίκαιο
και έχουμε εργαστεί για αρκετά χρόνια
σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις

Η C. Voniatis & Co LLC είναι δικηγορική εταιρεία εγγεγραμμένη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (αρ. εγγραφής 933) που εξειδικεύεται στο ασφαλιστικό δίκαιο. Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Κυπριακές και ξένες), ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, κατόχους και δικαιούχους ασφαλιστικών συμβολαίων.

cvn

Η CV Insurance Seminars & Consultancy ιδρύθηκε το 2019 και παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην ασφαλιστική βιομηχανία όπως: νομικές γνωματεύσεις, σύνταξη ασφαλιστικών συμβάσεων, δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων, συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, παροχή υπηρεσιών ΥΠΔ, εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις κλπ.

Εμπειρία

Ασφαλιστικό Δίκαιο
Απαιτήσεις και Ανάληψη Κινδύνων
Σύνταξη Ασφαλιστικών Συμβολαίων
Δικαστικές Υποθέσεις
ΓΚΠΔ, Οδηγία διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων, κ.α.
Εκπαίδευση

Περήφανο Μέλος

cba
CFIL-Logo-header
Justice-for-all-gr