12 Μαΐου, 2023

Η Ομάδα μας Μεγαλώνει!

team-growning

Λόγω αύξησης των εργασιών, η Εταιρεία μας προσέλαβε ακόμη μία δικηγόρο, τη Μαρία Ηλιάδου, με εμπειρία στο ασφαλιστικό δίκαιο καθότι στο παρελθόν είχε εργαστεί στην ασφαλιστική βιομηχανία (Ελλάδα).  Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει περάσει τις εξετάσεις για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος τόσο στην Ελλάδα (2009) όσο και στην Κύπρο (2021). 

Επιπλέον, η Εταιρεία προχώρησε σε συνεργασία με ένα εξαιρετικά σημαντικό συνεργάτη, τον Χριστόδουλο Προεστό, ο οποίος έχει εργαστεί για πάνω από σαράντα έτη στην ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου και του Λονδίνου αναλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς τόσο του κλάδου Γενικής Φύσης όσο και του κλάδου Ζωής.  Επί του παρόντος, είναι ανεξάρτητος σύμβουλος σε ασφαλιστικά θέματα και εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης.

Related articles