13 Νοεμβρίου, 2023

Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο επί Ασφαλιστικού Δικαίου

0  HB=0,2,-4 FN=0 FB=0 outdr=0 G=[4.1] exp=30.303032 rt=0 FM0 CR0 Prmid2 mxDrkA0.93 mxBrtA0.73 mxPkNSat2.53 dr22.40 br15.61 wdr8.16 wbr13.28 sbr7.78 ldr27.41 lp52.0 [f0] 110110010bfalic 00000

Στις 24/10/2024 διεξήχθηκε το ετήσιο Grawe Group Legal & Compliance Conference κοντά στο Γκρατς, Αυστρία. Η αντζέντα περιλάμβανε – μεταξύ άλλων – την Φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών (Solvency II), τη Βιωσιμότητα (Sustainability), το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος (AML) και άλλα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφαλιστική βιομηχανία.

Ο διευθυντής της Εταιρείας μας, Χρίστος Βωνιάτης, συμμετείχε εκπροσωπώντας την ασφαλιστική εταιρεία Medlife Insurance καθώς επίσης την αντασφαλιστική εταιρεία Grawe Reinsurance.