Underwriting Training

Σκοπός Κατάρτισης

Η διαδικασία ανάληψης κινδύνων είναι υψίστης σημασίας για μία ασφαλιστική εταιρεία. Οι λάθος αποφάσεις μπορούν ακόμη να αποβούν ολέθριες για την εταιρεία. Η ευθύνη δεν πρέπει να βαραίνει μόνο τον λειτουργό ανάληψης κινδύνων αλλά και τον διανομέα που «έφερε μέσα τον κίνδυνο». Ο σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσει την σημασία του τμήματος ανάληψης κινδύνων στους εκπαιδευόμενους, να εξηγήσει την διαδικασία και να τους προετοιμάσει ως «πρώτους underwriters » εννοώντας να είναι σε θέση να κάνουν από μόνοι τους μία πρώτη αξιολόγηση του κινδύνου και να μεταφέρουν την αντικειμενική εικόνα προς τον λειτουργό ανάληψης κινδύνων για να μπορέσει με την σειρά του να πάρει μία ενημερωμένη απόφαση.

Στόχοι Κατάρτισης

 • Να κατανοήσουν την σημασία και τον ρόλο του τμήματος ανάληψης κινδύνων
 • Να γνωρίσουν την διαδικασία και ιδιαιτερότητες για κάθε κλάδο ασφάλισης
 • Να διακρίνουν τον κίνδυνο σε: επιθυμητό, ανεπιθύμητο και απορριπτέο
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων και να γίνουν οι «πρώτοι underwriters»
 • Να βελτιώσουν την επικερδότητα του χαρτοφυλακίου τους αποφεύγοντας τους κακούς κινδύνους
 • Να υιοθετούν μία πιο φιλική προσέγγιση στις αποφάσεις του τμήματος ανάληψης κινδύνων της εταιρείας
 •  

Σε ποιους απευθύνεται

Κατά κύριο λόγο σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων αλλά και σε διοικητικό προσωπικό ασφαλιστικών εταιρειών (πλην των έμπειρων λειτουργών ανάληψης κινδύνων). Μπορούν επίσης να το παρακολουθήσουν και άτομα εκτός ασφαλιστικής βιομηχανίας, αν ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με ασφαλίσεις γενικού κλάδου.
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν ενδιάμεσα και στο τέλος της εκπαίδευσης για να μπορέσουν να παραλάβουν την σχετική Πιστοποίηση Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος για σκοπούς CPD.

Εισηγητής:

Διάρκεια

Χρίστος Βωνιάτης

10 ώρες (διήμερο)

Περιεχόμενο Προγράμματος

 • Εισαγωγή με γνωριμία συμμετεχόντων
 • Διαδρομή του προγράμματος
 • Η έννοια και ο σκοπός του underwriting
 • Μέτρηση επικερδότητας βάσει του combined ratio vs ROC
 • Risk appetite και αντασφάλιση
 • Κατηγοριοποίηση των κινδύνων
 • Η επίδραση της τεχνολογίας και το αυτοματοποιημένο underwriting
 • Αξιολόγηση κινδύνων και εισηγήσεις βελτίωσης των προς ασφάλιση κινδύνων
 • Αποδοχή κινδύνων υπό προϋποθέσεις ή / και με περιορισμούς
 • Προστασία της ασφαλιστικής εταιρείας με ορθή επιλογή κινδύνων
 • Καθορισμός κατάλληλης τιμολόγησης, deductibles , όρων και εξαιρέσεων
 • Έμφαση στους κινδύνους που εγκυμονεί η αντασφάλιση
 • Κατανόηση του πελάτη και της αγοράς και συνεργασία με το δίκτυο πωλήσεων
 • Πρόταση ασφάλισης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου
 • Ανεπιθύμητοι και απορριπτέοι κίνδυνοι
 • Παρεχόμενες επιπρόσθετες καλύψεις
 • Πρόταση ασφάλισης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου
 • Ανεπιθύμητοι και απορριπτέοι κίνδυνοι
 • Μέτρα προστασίας και ουσιώδεις όροι
 • Πρόταση ασφάλισης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου
 • Ανεπιθύμητοι και απορριπτέοι κίνδυνοι
 • H αρχή του privity of contract
 • Συμπεράσματα
 • Διαγνωστική εξέταση
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος