15 Φεβρουαρίου, 2020

10 + 1 Λόγοι Απόρριψης μίας Απαίτησης από την Ασφαλιστική σας

insurance-reject2-92ec021b

Μήπως σας έχει τύχει;

Ίσως όχι σε εσάς προσωπικά αλλά σίγουρα θα έχετε ακούσει κάποιον να παραπονιέται διότι η ασφαλιστική του απέρριψε μία (ή και παραπάνω) απαίτηση που υπόβαλε.

Όπως θα εξηγήσω παρακάτω, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που δικαιολογούν μία απόρριψη ασφαλιστικής απαίτησης και σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη ότι «οι ασφαλιστές προσπαθούν πάντα να αποφεύγουν τις πληρωμές» οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο είναι σε γενικές γραμμές γενναιόδωρες στην πληρωμή των απαιτήσεων πελατών τους. Αν δεν θέλετε να σας τύχει (ή ξανατύχει) να σας απορρίψουν και σε σας, καλό θα είναι να αποφεύγετε τα πιο κάτω λάθη:

 

 Το ασφαλιστήριο σας… είναι σε ισχύ;

Το γεγονός ότι έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο στα χέρια σας δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι είναι και σε ισχύ! Αν, για παράδειγμα, δεν το έχετε εξοφλήσει, ίσως να διατρέχετε τον κίνδυνο η κάλυψη να έχει παύσει να βρίσκεται σε ισχύ και συνεπώς οποιαδήποτε απαίτηση προκύψει να απορριφθεί αυτομάτως. Επιπλέον, αν το συμβόλαιο σας έχει λήξει, φροντίστε να το ανανεώσετε έγκαιρα. Μην βασίζεστε εξ’ ολοκλήρου στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως. 

 

Υποβάλετε την απαίτηση σας έγκαιρα και γραπτώς!

Συνήθως όλα τα συμβόλαια αναφέρονται στην διαδικασία απαιτήσεων, δηλαδή τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που έχετε ζημιά ή απώλεια. Ο κανόνας είναι ότι πρέπει να ειδοποιήσετε την ασφαλιστική σας γραπτώς, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Απαιτήσεων που μπορεί να σας προμηθεύσει η ασφαλιστική σας, το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την καθορισμένη χρονική περίοδο που καθορίζεται στο συμβόλαιο σας. Μην καθυστερήσετε να υποβάλετε την απαίτηση σας και μην πετάξετε τα τεκμήρια της ζημιάς γιατί διατρέχετε τον κίνδυνο η απαίτηση σας να απορριφθεί.

 

Μήπως το ύψος της απαίτησης σας δεν υπερβαίνει το αφαιρετέο ποσό;

Τα πλείστα συμβόλαια εξαιρούν ένα αρχικό ποσό (ή ποσοστό) σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας, γνωστό ως αφαιρετέο ποσό. Αυτό ποικίλει ανάλογα με τον ασφαλισμένο κίνδυνο, το είδος ασφαλιστηρίου, την ασφαλιστική εταιρεία. Εννοείται ότι αν το πληρωτέο ποσό της απαίτησης σας είναι μικρότερο, τότε απορρίπτεται.

 

Χωρίς δόλο!

Σε καμιά περίπτωση μην χρησιμοποιήστε ψέμα ή δόλο στην απαίτηση σας διότι πιθανόν να αποκαλυφθείτε. Σε τέτοια περίπτωση ολόκληρη η απαίτηση σας μπορεί να απορριφθεί. Για παράδειγμα: Σε μία απαίτηση όπου η κατοικία του ασφαλισμένου υπέστη εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά, ο ασφαλισμένος είχε προσκομίσει στην ασφαλιστική του μία ψεύτικη απόδειξη. Αρχικά η ασφαλιστική τον αποζημίωσε. Έπειτα όμως, αφού ανακάλυψε το δόλο, η ασφαλιστική ανταπαίτησε ολόκληρη την αποζημίωση πίσω (όχι μόνο το ποσό της ψεύτικης απόδειξης) και το δικαστήριο την δικαίωσε!

 

Μήπως είχατε αποκρύψει ουσιώδεις πληροφορίες ή παραπληροφορήσει την ασφαλιστική σας κατά την διάρκεια του ασφαλιστηρίου σας;

Οποιοδήποτε γεγονός αυξάνει τον κίνδυνο ζημιάς ή απώλειας του αντικείμενου προς ασφάλιση θεωρείται ουσιώδες και ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να το αποκαλύπτει στον ασφαλιστή του κατά την σύναψη της ασφάλισης (ή ανανέωση ή/και τροποποίηση). Ουσιώδες γεγονός θεωρείται μία πληροφορία που η κρίση ενός λογικού και συνετή ασφαλιστή θα είχε επηρεαστεί εάν το συγκεκριμένο γεγονός είχε αποκαλυφθεί έγκαιρα. Επίσης ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να απαντά ορθά στις ερωτήσεις του ασφαλιστή οι οποίες συνήθως βρίσκονται στο έντυπο της πρότασης ασφάλισης.

Οπότε, αν είχατε προηγουμένως υποστεί ζημιές από πλημμύρες στην κατοικία σας χωρίς να το αποκαλύψετε στην ασφαλιστική σας κατά την σύναψη της ασφάλισης κατοικίας σας, διατρέχετε τον κίνδυνο – σε περίπτωση ζημιάς – να αποκαλυφθεί το ιστορικό και να σας απορρίψουν την απαίτηση. Αν πάλι, ασχολείστε με επικίνδυνο άθλημα και δεν το δηλώσετε κατά την σύναψη ασφάλισης ατυχημάτων, τότε και πάλι διατρέχετε τον κίνδυνο να σας απορρίψουν.

 

Έχετε ασφαλιστικό συμφέρον;

Μία βασική προϋπόθεση για να δικαιούστε αποζημίωση σε περίπτωση απαίτησης είναι να έχετε ασφαλιστικό συμφέρον με το αντικείμενο ασφάλισης, δηλαδή να ζημιώσετε σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ασφαλίσουμε τη ζωή του γείτονα μας, ούτε το σπίτι του καλύτερου μας φίλου και γενικά οτιδήποτε που δεν μας ανήκει, μπορούμε ωστόσο να ασφαλίσουμε περιουσία που είναι υπό την νόμιμη κατοχή ή έλεγχο μας π.χ. κτίριο που ενοικιάζουμε από τρίτους.

Είναι σημαντικό επίσης να διευκρινίσουμε ότι το ασφαλιστικό συμφέρον πρέπει να υφίσταται, ανάλογα με τον κλάδο ασφάλισης, κάποτε κατά την σύναψη της ασφάλισης, κάποτε κατά την έλευση της απώλειας, και κάποτε και στις δύο περιπτώσεις.

 

Ήταν η γενεσιουργός αιτία ένας από του ασφαλισμένους κινδύνους;

Ο πιο συχνός λόγος απόρριψης μίας απαίτησης περιουσίας είναι επειδή η ζημιά (ή απώλεια) δεν προκλήθηκε από ασφαλισμένο κίνδυνο. Τα πλείστα συμβόλαια, ακόμα και τα ασφαλιστήρια περιεκτικής κάλυψης, καλύπτουν κατονομαζόμενους κινδύνους π.χ. πυρκαγιά, σεισμό, θύελλα, πλημμύρα κλπ. Οπότε, αν έχετε υποστεί θύμα διάρρηξης κατοικίας, το γεγονός ότι τα περιεχόμενα της κατοικίας σας είναι ασφαλισμένα από μόνο του δεν είναι αρκετό: πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κλοπή είναι ένας από τους ασφαλισμένους κινδύνους του συμβολαίου σας.

 

Μήπως η ζημιά εμπίπτει στις εξαιρέσεις του συμβολαίου;

Ας πάρουμε το προηγούμενο παράδειγμα: σας έχουν κλέψει περιεχόμενο από την ασφαλισμένη κατοικία σας αλλά δεν υπάρχουν εμφανή σημεία παραβίασης εισόδου ή εξόδου στην οικοδομή της κατοικίας σας – προφανώς οι κλέφτες να βρήκαν ανοικτό παράθυρο. Σε τέτοια περίπτωση, συνήθως τα συμβόλαια εξαιρούν τη κλοπή χωρίς παραβίαση οπότε η απαίτηση σας μάλλον θα απορριφθεί! 

 

Μήπως παραβιάσατε ουσιώδη όρο;

Τα προσωπικά ασφαλιστήρια σπάνια περιέχουν ουσιώδεις όρους. Αυτοί συνήθως βρίσκονται σε ασφαλιστήρια εμπορικών κινδύνων όπως εργοστάσια. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει ουσιώδης όρος εγκατάστασης και καλής λειτουργίας συσκευών πυρόσβεσης και κατά την επέλευσης μίας πυρκαγιάς διαπιστωθεί από την ασφαλιστική ότι οι πυροσβεστήρες στην ασφαλισμένη περιουσία δεν είχαν συντηρηθεί για πολύ καιρό και δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, τότε η απαίτηση πιθανόν να απορριφθεί παρότι η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει το νύχτα και ενώ, έτσι και αλλιώς, δεν υπήρχε κανείς για να τους χρησιμοποιήσει.

 

Εσείς έχετε το βάρος απόδειξης της ζημιάς σας!

Ίσως η απαίτηση σας να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να εγκριθεί, αλλά υπάρχει και κάτι τελευταίο: να αποδείξετε το ύψος της ζημιάς σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατάτε και την τελευταία απόδειξη αγορών του περιεχομένου της κατοικίας σας, αλλά θα πρέπει να συνεργαστείτε με τον εκτιμητή της ασφαλιστικής σας για να τεκμηριώσετε το ύψος της ζημιάς σας και να αποζημιωθείτε σωστά. Αν πάλι έχετε αποδείξεις αγοράς, αυτό δε σημαίνει απαραιτήτως ότι το ποσό απόδειξης ανταποκρίνεται με τα χρονικά δεδομένα της ζημιάς. Για παράδειγμα, το εμπόρευμα ενός καταστήματος μόδας που χρονολογείται 5 ετών, μάλλον έχει χάσει αρκετά από την αγοραστική του αξία λόγω αλλαγής μόδας.

 

Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία!

Αν δεν συντρέχει κάποιος από του πιο πάνω λόγους και η απαίτηση σας έχει απορριφθεί, τότε πιθανόν η ασφαλιστική σας να σας αδικεί. Σε τέτοια περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στην διεύθυνση της ασφαλιστικής σας ή στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Διαφορετικά μπορείτε να προσφύγετε στην δικαιοσύνη διορίζοντας ένα δικηγόρο.

Related articles