20 Μαΐου, 2022

Χειρισμός απαιτήσεων: Προώθηση στο Δικαστήριο ή εξώδικος συμβιβασμός;

image4

Εξειδικευμένη εκπαίδευση των δικηγόρων του Τομέα Αστικού/Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας

Στο πλαίσιο του ρόλου του Τομέα Αστικού/Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας να ενεργεί ως ο χειριστής των απαιτήσεων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ενδυνάμωσης της εξειδίκευσης των στελεχών της Νομικής Υπηρεσίας που προάγεται από την ηγεσία της, ολοκληρώθηκε σήμερα εξειδικευμένο, εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον χειρισμό απαιτήσεων, το οποίο απευθυνόταν στους Δικηγόρους που υπάγονται στον Τομέα Αστικού/Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας.

 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάδειξη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεθόδων, με σκοπό τη σύντμηση του χρόνου χειρισμού απαιτήσεων κατά της Δημοκρατίας σε υποθέσεις που αφορούν αποζημιώσεις για υλικές και σωματικές βλάβες. Οι υποθέσεις αυτές αντιστοιχούν σε σημαντικό όγκο εργασίας του Τομέα Αστικού/Ιδιωτικού Δικαίου και η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους αποτελεί επιδίωξη για τη Νομική Υπηρεσία, ώστε να επιτυγχάνεται  αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας, ταχύτερη ολοκλήρωση των εκκρεμουσών υποθέσεων προς όφελος των διαδίκων και μείωση του κόστους που δαπανάται σε χρόνο και χρήμα της Δημοκρατίας.

 

Για επίτευξη των πιο πάνω, βασικό ζητούμενο, όπως σημειώνεται από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας, είναι η ανάλυση των απαιτήσεων και η προσπάθεια επίλυσης των διαφορών σε σύντομο χρόνο. Δηλαδή αξιολόγηση ως προς το πότε απαιτείται να διευθετεί εξωδίκως μια απαίτηση και πότε επιλέγεται η διαδικασία μέσω δικαστηρίων.  Μια διαδικασία που επιτρέπει τη μείωση των απαιτήσεων που θα οδηγηθούν ενώπιον των Δικαστηρίων, με βάση τη φιλοσοφία των απαιτήσεων και των διαδικασιών που ακολουθούνται για βέλτιστη εκτίμηση ενός εξώδικου συμβιβασμού.

 

Το σεμινάριο, πέραν από την παρουσίαση ειδικότερων ζητημάτων σε θέματα χειρισμού απαιτήσεων, παρείχε επίσης την ευκαιρία συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων. Μέρος της εκπαίδευσης ήταν η ομαδική εργασία για αντιμετώπιση συγκεκριμένων σεναρίων απαιτήσεων και εκεί κλήθηκαν οι συμμετέχοντες να εργαστούν ομαδικά για αντιμετώπιση υποτιθέμενης απαίτησης κατά της Δημοκρατίας

Το σεμινάριο οργάνωσε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ομιλητής/εκπαιδευτής ήταν ο κ. Χρίστος Βωνιάτης, δικηγόρος και μέλος του FIL (Forum of Insurance Lawyers) ο οποίος για 27 έτη ασχολείται με τον τομέα των ασφαλιστικών εταιρειών και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής για θέματα ασφαλιστικού δικαίου.

 

29 Απριλίου 2022

Πατήστε Εδώ για το πρότυπο άρθρο