3 Νοεμβρίου, 2022

Παγκύπριες Διαλέξεις για το Νομικό Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

nicosia

Κατά τους μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος 2022 ο κ. Βωνιάτης παρείχε στα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ) σε όλες τις πόλεις διαλέξεις πάνω στο επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων γνωστό ως Insurance Distribution Directive (IDD).

Οι διαλέξεις ανάλυσαν τα σημαντικότερα άρθρα του Μέρους VIII – Εργασίες Σχετικά με τη Διανομή Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Προϊόντων του Νόμου 38(Ι)/2016, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να κατανοήσουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.